Albisteak

 
Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakundeko Sailaren Diputatu andreak eta Errigoitiko Alkate andreak “Errigoitiko Udalari zuzeneko diru laguntza emateko hitzarmen arautzailea, betiere 2015eko gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina finantzatzeko eta berezkoak zaizkion eskumenen egikaritzapen egokia ahalbidetzeko asmoz” sinatutako hitzarmenaren bidez Errigoitiko  Udalak 359.616,00 euroko dirulaguntza jaso du.